Blog

Bộ Xây dựng yêu cầu một vài tỉnh báo cáo việc xây trụ sở, trung tâm hành chính

banggiagoc.com – Ngày 3/4, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 12/CT-TTg về việc tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại một số tỉnh, đô thị trực thuộc Trung ương, trong đó giao Bộ Xây dựng kiểm tra, rà soát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại mhững tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương.

Trụ sở UBND tỉnh Nghệ An. Ảnh: TNO (Ảnh minh họa)

Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ nêu rõ, thời gian qua mhững tỉnh, thành thị trực thuộc Trung ương đã quan tâm triển khai đầu tư cải tạo, nâng cấp, xây mới công sở; các địa phương đã triển khai thủ tục và thực hiện đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành , cải thiện điều kiện làm việc , tạo điều kiện thuận tiện trong việc phục vụ người dân, tổ chức, doanh nghiệp; góp phần chỉnh trang đô thị .

Tuy nhiên, trong công tác đầu tư xây dựng công sở và khu hành chính tập trung còn mang các tồn tại, hạn chế: mhững tổ hợp đầu tư chưa thích hợp với khả năng cân đối nguồn vốn và điều kiện kinh tế – xã hội của địa phương; việc xử lý, sắp xếp mhững trụ sở cũ và huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước để tạo nguồn vốn đầu tư chưa hiệu quả; diện tích đầu tư chưa phù hợp với một số tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định, gây lãng phí.Để thực hiện tốt Chỉ thị và nhiệm vụ được giao, Bộ Xây dựng đã đề nghị UBND một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện rà soát tình hình quy hoạch, đầu tư xây dựng trụ sở liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn cả nước; hỗ trợ , theo dõi, đôn đốc và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đối với một số dự án đầu tư xây dựng khu liên cơ quan cấp tỉnh, khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh giai đoạn 2017-2020 bao gồm cả một vài công trình đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc quần thể đang xin chủ trương đầu tư, nội dung cần báo cáo là: tình hình triển khai, thực hiện tổ hợp đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp tỉnh; phương án tổng thể về xử lý, sắp xếp lại công sở, trụ sở làm việc của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp trực thuộc cấp tỉnh; những trở ngại , bất cập trong quá trình đầu tư; đề xuất, kiến nghị của địa phương…

Đối với một vài công trình đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung cấp huyện đang triển khai đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền xem xét, tuyển lựa của UBND cấp tỉnh, hiện trạng công sở các cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh, cấp huyện và nhu cầu đầu tư xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung trên địa bàn giai đoạn 2021 – 2025…

Báo cáo gửi về Bộ Xây dựng trước ngày 25/6. 

Tìm hiểu thông tin banggiagoc.com